Batterijverordening

Batterijverordening

Bij de meeste elektrische apparaten zijn batterijen inbegrepen. In verband met de verkoop van deze batterijen zijn wij als handelaar krachtens de batterijwet verplicht onze klanten over het volgende te informeren:

Gelieve gebruikte batterijen volgens de wettelijke voorschriften - de verwijdering bij het huisvuil is volgens de batterijwet uitdrukkelijk verboden - bij een gemeentelijk inzamelpunt af te geven of gratis in te leveren bij uw plaatselijke handelaar, zodat grondstoffen en mogelijke schadelijke stoffen gericht kunnen worden gerecycleerd. Batterijen die wij in ons assortiment voeren of hebben gevoerd kunnen na gebruik kosteloos aan ons worden geretourneerd op onderstaand adres of voldoende gefrankeerd aan ons worden teruggestuurd. Dit geldt voor hoeveelheden die eindgebruikers gewoonlijk weggooien.

GROBI.TV

D. + P. Schappert GmbH
Industriestrasse 25
41564 Kaarst

vuilnisbak

Deze verplichting wordt aangegeven door de doorgestreepte vuilnisbak op alle verpakkingen van batterijen. U vindt er ook de chemische symbolen van de stoffen cadmium (Cd), lood (Pb) of kwik (Hg), indien deze voorkomen in concentraties boven de grenswaarden.

U vindt deze aanwijzingen ook terug in de documenten die de zending vergezellen of in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

Nadere informatie over de Batterijwet is te vinden op internet bij het Bondsministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid op www.bmu.de/abfallwirtschaft of bij het "Gemeinsamen Rücknahmesystem Batterien" op www.grs-batterien.de.

Laatst bekeken